• Witamy w firmie Ethan&Allen i zapraszamy do kontaktu.
  • biuro@ethan-allen.pl

Zastrzeżenia prawne

Ethan&Allen informuje i zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności brokerskich świadczonych użytkownikom serwisu internetowego. Dane te mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny.

Ethan&Allen zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia. Ethan&Allen nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług, analiz lub informacji, publikowanych w niniejszym serwisie. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na nich informacji.

Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Ethan&Allen. Żadna część serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Ethan&Allen.