• Witamy w firmie Ethan&Allen i zapraszamy do kontaktu.
  • biuro@ethan-allen.pl

Finansowanie zakupu auta do firmy – różnice pomiędzy leasingiem i kredytem

img

04

Sty

Finansowanie zakupu auta do firmy – różnice pomiędzy leasingiem i kredytem

2021-01-04 FINANSOWANIE

Coraz częściej przy wyborze formy finansowania nowego samochodu stajemy przed dylematem, którą z zewnętrznych form finansowania wybrać. Odpowiedź nie jest prosta i aby podjąć najlepszą decyzję warto spojrzeć na to zagadnienie z kilku perspektyw.

Forma własności

W leasingu właścicielem pojazdu jest firma leasingowa, a klient jest tzw. korzystającym który opłaca czynsz za korzystanie. Dopiero po zakończeniu umowy klient może wykupić przedmiot leasingu stając się jego właścicielem. Przy kredycie właścicielem jest firma, a bank jako finansujący zabezpiecza się korzystając z zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia.

Zdolność kredytowa

Jeżeli przedsiębiorcy zależy na nieobciążaniu zdolności kredytowej bo np. planuje w przyszłości wzięcie kredytu to powinien skorzystać z leasingu. Firmy leasingowe nie raportują umów do BIK w związku z czym ich posiadanie i obsługa nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej. Oczywiście, dobrze obsługiwany kredyt (w tym również samochodowy) może poprawić naszą ocenę kredytową niemniej jednak część banków traktuje to zobowiązanie jako nieznaczące traktując ten koszt podobnie do kosztu wynajmu lokali czy drobnego sprzętu biurowego i pomijając go ocenie zdolności kredytowej.

Szybkość udzielenia finansowania

Prowadząc firmę przedsiębiorca musi sprawnie reagować na potrzeby rynku i własnej firmy. Stąd też ważne jest by przy podejmowaniu decyzji o zakupie samochodu do firmy postawić na rozwiązanie szybsze i wymagające mniej formalności. Różnica pomiędzy analizowanymi formami finansowania jest szczególnie widoczna gdy mamy do czynienia z przedmiotami mocno specjalistycznymi. Firmy leasingowe zdecydowanie sprawniej potrafią wycenić i oszacować ryzyko i płynność, a przez to są w stanie przedstawić ofertę w ciągu kilku dni bazując jedynie na podstawowych dokumentach. W przypadku standardowych zakupów, różnice te nie są tak uciążliwe dla klienta i obie formy finansowania są w tym obszarze porównywalne.

Okres finansowania

W oby przypadkach mamy do dyspozycji finansowanie krótko, średnio i długoterminowe. Zazwyczaj jednak przedsiębiorcy potrzebujący finansowania na okres od 12 do 36 miesięcy wybierają leasing, przy dłuższych okresach pierwszym wyborem jest kredyt. Warto również wziąć pod uwagę wymagania wynikające z ustawy o rachunkowości, a w szczególności stawkę amortyzacji.

Ulgi podatkowe

W przypadku zakupu samochodu w leasingu do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć całość opłat – zarówno opłatę wstępna jak i raty leasingowe. Kosztem w kredycie są odpisy amortyzacyjne. UWAGA: w przypadku samochodów których wartość przekracza 20 tys. euro amortyzacja powyżej tej kwoty nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Łatwość zbycia

W przypadku chęci sprzedaży samochodu lub wykonania cesji umowy na kogoś innego przed zakończeniem okresu finansowania proces ten w leasingu jest dużo prostszy niż w przypadku kredytu. Dokonując cesji umowy leasingowej wymagane jest jedynie uzyskanie zgody leasingodawcy i podpisanie umowy z nowym podmiotem, który wchodzi w prawa i obwiązki obecnego właściciela. W przypadku kredytu sytuacja nie jest taka prosta – zmiana właściciela wymaga zwolnienia zabezpieczenia co następuje po spłacie całości kredytu.

Niezależenie od tego którą formę finansowania wybierzecie specjaliści Ethan&Allen są do Twojej dyspozycji i z przyjemnością zajmą się tym dla Ciebie.