• Witamy w firmie Ethan&Allen i zapraszamy do kontaktu.
  • biuro@ethan-allen.pl

Kumulacja odszkodowań – czy kilka ubezpieczeń ma sens?

img

18

Sty

Kumulacja odszkodowań – czy kilka ubezpieczeń ma sens?

2021-01-18 UBEZPIECZENIE

Pewien mężczyzna samotnie wsiada do autobusu i kasuje trzy jednorazowe bilety. Zaintrygowany tym jeden ze współpasażerów podchodzi do niego i pyta: „Dlaczego kasuje pan trzy bilety, skoro jedzie pan sam?”. Mężczyzna odpowiada: „Robię tak, bo chcę być przygotowany na każdą ewentualność. Gdybym zgubił pierwszy bilet, to mam jeszcze dwa zapasowe. Gdybym zgubił ten drugi, zostaje mi jeszcze trzeci”. „No dobrze, ale co pan zrobi, jak pan zgubi wszystkie trzy bilety?” – dopytuje coraz bardziej zaintrygowany współpasażer. „Spokojnie!” – odpowiada mu mężczyzna. „W portfelu mam jeszcze bilet miesięczny!”.

Chyba ze wszystkimi narodami już tak jest, że ich zachowania można opisać dowcipem. Nie inaczej jest z Polakami których świadomość ubezpieczeniowa ciągle rośnie niemniej jednak odsetek ludzi gotowych do skorzystania z ubezpieczeń dobrowolnych jest zdecydowanie niższa niż w zachodniej części Europy. Generalnie Polaków można podzielić na dwie grupy: jedna, wyznająca zasadę: „po co mi ubezpieczenie, przecież nic mi się nie stanie” i druga zachowująca się jak facet z autobusu – posiadająca po kilka ubezpieczeń obejmujących ochroną te same rzeczy.

Co do zasady nie pochwalam całkowitego braku ubezpieczeń i z mojej perspektywy lepiej mieć kilka ubezpieczeń chroniących to samo ale robiąc to musimy mieć jasność, że nie zawsze więcej polis oznacza więcej pieniędzy z odszkodowań. Dużą sztuką jest robić to z głową i kupić ubezpieczenia dające możliwość kumulacji świadczeń wszędzie tam gdzie jest to możliwe. Poszukując odpowiedzi na tytułowe pytanie musimy rozróżnić dwie grupy ubezpieczeń:

Ubezpieczenia majątkowe które służą do zabezpieczenia majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży, rabunku lub odpowiedzialności w stosunku do innej osoby, które uległy zniszczeniu z Twojej winy i jesteś zobowiązany do jej naprawienia.

W kodeksie cywilnym (Art. 824), który jest podstawą prawną czytamy, że:

„O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody”.

I w zasadzie wyczerpuje to kwestię możliwości uzyskania kumulacji świadczeń. W tym wypadku nie ma sensu ubezpieczenie tego samego mienia w dwóch lub więcej towarzystwach, ponieważ kumulacja świadczeń nie będzie miała w tym przypadku miejsca.

Ubezpieczenia osobowe gdzie przedmiotem ich ochrony są zdrowie, życie i zdolność człowieka do pracy.

W odróżnieniu od majątkowych, w przypadku ubezpieczeń osobowych możliwa jest kumulacja odszkodowań. Oznacza to, że przy wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego możesz ubiegać się o odszkodowanie np. z tytułu NNW zarówno w ramach polisy na życie jak i posiadanego pakietu komunikacyjnego.

Na koniec kiedy dwie polisy to zdecydowanie dobry pomysł?

Jest to zdecydowanie dobry pomysł w przypadku polis na życie – posiadając dwie polisy, często jedną indywidualną a drugą wykupioną np. wraz z kredytem lub przez pracodawcę w ramach ubezpieczenia grupowego z jednej strony możemy liczyć na dwa odszkodowania ale z drugiej znakomicie rozszerzać jej zakres. Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia NNW dzieci w szkole. Polisy oferowane przez szkoły z uwagi na oszczędności często obejmują podstawowy zakres i nie wysoką sumę ubezpieczenia. W tej sytuacji za niewielką kwotę dodatkową możemy zapewnić dla dziecka szerszy zakres ochrony oraz zdecydowanie wyższą sumę ubezpieczenia co wprost przekłada się na pewność oraz wysokość świadczenia w przypadku wypadku.