• Witamy w firmie Ethan&Allen i zapraszamy do kontaktu.
  • biuro@ethan-allen.pl

Tajemniczy Mr. GAP!

img

13

Sty

Tajemniczy Mr. GAP!

2021-01-13 UBEZPIECZENIE

Każdy kto obecnie jest zainteresowany ubezpieczeniem komunikacyjnym prędzej czy później spotka się z ofertą ubezpieczenia GAP. Nie jest tajemnicą, że nowe samochody tracą na wartości bardzo szybko – średnio po trzech latach użytkowania jest ona o 50% niższa niż w dniu zakupu w salonie. Produkt ten wszedł do oferty towarzystw ubezpieczeniowych bo odszkodowanie z polisy OC lub AC może nie pokryć wszystkich kosztów związanych z utratą samochodu. Jeśli pojazd zostanie skradziony lub jego naprawa będzie nieopłacalna, pozostałe do spłaty raty Klient będziemy musiał opłacić z własnych środków. Aby uniknąć strat finansowych, wystarczy mieć ubezpieczenie GAP. W takiej sytuacji właściciel pojazdu otrzyma dwie wypłaty: jedną z polisy AC, a drugą z polisy GAP. W przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu nie ma znaczenia, czy byliśmy poszkodowanym bądź sprawcą.

Obecnie na rynku oferowane są 3 rodzaje ubezpieczenia GAP:

GAP FAKTUROWY

Polega na tym, że ubezpieczyciel wypłaca różnicę pomiędzy ceną samochodu zawartą na fakturze, a jego wartością rynkową z dnia kradzieży bądź wypadku w wyniku którego została stwierdzona szkoda całkowita.

Pan Konrad kupił samochód za 112 000 zł. Po trzech latach auto zostało skradzione. Wartość rynkowa pojazdu w dniu kradzieży wynosiła 72 000 zł co zostało pokryte z polisy AC. W ramach ubezpieczenia GAP towarzystwo wypłaciło jednak dodatkowo odszkodowanie w wysokości 40 000 zł.
GAP FINANSOWY

W ramach umowy towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa różnicę pomiędzy pozostałymi do spłaty ratami leasingu, a kwotą odszkodowania wypłaconego z AC. Jest to najtańszy rodzaj ubezpieczenia GAP, który stosowany jest najczęściej w leasingu z niskim wkładem własnym i wysoką kwotą wykupu pojazdu.

Pani Basia korzysta z samochodu w leasingu. Po dwóch latach opłacania rat w wyniku wypadku samochodowego ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą. W myśl zapisów zawartej umowy leasingowej do jej końca do spłaty pozostało 50 000 zł. Klientka uzyskała odszkodowanie z AC w wysokości 37 000 zł. W ramach ubezpieczenia GAP ubezpieczyciel GAP pokrył brakującą różnicę w wysokości 13 000 zł.
GAP INDEKSOWY

Polega na tym, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości do 30% wartości skradzionego lub zniszczonego samochodu. Wysokość odszkodowania jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta i zwykle zaczyna się od 20%. Jest ono popularne w przypadku 2-3 letnich umów leasingowych.

Pan Stefan użytkuje samochód wart 250 000 zł w leasingu. W drugim roku użytkowania auto zostało skradzione. Towarzystwo z polisy GAP wypłaci mu odszkodowanie w wysokości 75 000 zł (30% wartości pojazdu).

Ceny ubezpieczenia GAP wahają się od 0,35% do 1,3% wartości pojazdu rocznie. Najczęściej umowa zawierana jest na rok a składka, w przypadku ubezpieczenia samochodu finansowanego leasingiem lub kredytem, doliczana może być proporcjonalnie do miesięcznej raty. Podobnie jak w przypadku innych ubezpieczeń warto szczegółowo zapoznać się z OWU a szczególnie z włączeniami w ubezpieczaniu GAP. Nasi konsultanci mogą to zrobić dla Ciebie i znaleźć najkorzystniejszą ofertę dla Ciebie.